Αρχική σελίδα Διασκέδαση Περί εμού... Επικοινωνία Δεσμοί

Διασκέδαση - Entertainment

Να τι μπορείτε να κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας (ή αλλιώς, πώς να γίνετε αντικοινωνικοί...)

That's what you can do in your free time (or, how will you become anti-social...)

 


Μουσική - Music

Μια θαυμάσια τοποθεσία με στίχους σχεδόν όλου του ξένου ρεπερτορίου - A Great Link with lyrics of almost every artist...


Προσομοιωτές - Emulators

CPC 6128 Emulator (CPE is recommended) - Great stuff for good old Amstrad...

Commodore 64 Emulator (CCS64 is recommended - very good, unfortunately you must run it in MS-DOS mode)

Commodore Amiga Emulator (both Fellow and UAE are excellent)

ZX Spectrum Emulator (x128v??? recommended - excellent stuff)

MAME (Multiple Arcade Machine Emulator) - The BEST emulator of the 80's classics - DO NOT MISS IT !!!


Games for the above emulators

CPC 6128 Games (disk images) - grouped by categories

Commodore 64 Games (disk and tape images)

Commodore Amiga Disk Images (Games) and needed images

ZX Spectrum Games (tape and RAM images) - Alternative Link

MAME ROMs


Αυτά προς το παρόν...

 

Αρχική σελίδα Διασκέδαση Περί εμού... Επικοινωνία Δεσμοί